Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

9.30. Osanike koosoleku protokoll

Märkus. Äriseadustiku § 170 kohaselt võtavad osanikud otsuseid vastu koosolekul nt põhikirja muutmiseks, juhatuse liikme määramiseks, äriühingu lõpetamiseks jmt. ÄS-i § 171 lg 5 alusel osanike koosolek protokollitakse. Osanike koosoleku protokollile kohaldatakse vastavalt ÄS-i § 304 1.–6. lõikes sätestatut, millele tuginedes kantakse protokolli: