Dokumendinäidiste teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad
Tutvustus

9.1. Avaldus (töölepingu lõpetamiseks poolte kokkuleppel)

(ettevõtte juhatuse liikme või otsese ülemuse nimi)

(ettevõtte nimi)

(ettevõtte juhatuse liikme või otsese ülemuse ametinimetus)

Avaldus

______________________ (kuupäev)