Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

9.1. Avaldus (töölepingu lõpetamiseks poolte kokkuleppel)

(ettevõtte juhatuse liikme või otsese ülemuse nimi)

(ettevõtte nimi)

(ettevõtte juhatuse liikme või otsese ülemuse ametinimetus)

Avaldus

______________________ (kuupäev)