Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

9.28. Volikiri (isiku volitamine)

Märkus. Selle näidise puhul volitab juriidiline isik füüsilist isikut tegema juriidilise isiku nimel tehingut. Tegemist on ühekordse volikirjaga, teisisõnu annab juriidiline isik volituse füüsilisele isikule konkreetselt selle tehingu tegemiseks. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) § 120 sätestab esindusõiguse ulatuse. Lõige 2 ütleb, et volituse ulatuse määrab esindatav. Voli...