Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

9.6. Sõiduki tasuta kasutamise leping

1. Kasutaja

1.1. Nimi: _______________________________________

1.2. Isikukood/äriregistrikood: ____________________

1.3. Sõiduki kasutaja(d): _________________________

1.4. Juhiloa number: _____________________________

1.5. Aadress:...