Dokumendinäidiste teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad
Tutvustus

9.27. Lapsehoiuteenuse leping

Lapsehoiuteenuse leping nr ___

lapse seadusliku esindaja ja ________________ (lastehoiu juriidiline nimi) vahel

See kliendileping (edaspidi leping) on sõlmitud _____________________ (kuupäev ja koht)

_____________________________ (lastehoiu juriidiline nimi) (edaspidi lastehoid)...