Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

9.19. Avaldus sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganemise ja lepingu eest juba tasutud summa tagastamise kohta

Märkus. Võlaõigusseaduse tähenduses on tarbija füüsiline isik, kes teeb tehingu, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevusega.

Sidevahendi abil sõlmitud lepingu mõiste sätestab võlaõigusseaduse paragrahv 52 järgmiselt:

(1) Sidevahendi abil sõlmitud lepinguks loetakse lepingut eseme üleandmiseks või teenus...