Dokumendinäidiste teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad
Tutvustus

9.43. Lähetuse otsus ja lähetuskulude aruanne

Märkus. Töölähetust vormistades ja lähetuskulusid hüvitades tuleb järgida tulumaksuseaduse (edaspidi TuMS) § 13 lg 3 p 1 alusel välja antud Vabariigi Valitsuse 25.06.2009 määruse nr 110 "Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord" (edaspidi määrus) nõudeid.
Tööandj...