Dokumendinäidiste teabevara

3. Kasutusse andmine

Sellest peatükist leiate kasutusse andmist puudutavad dokumendinäidised: tasuta kasutusse andmise leping, seadme üürileping, volikiri sõiduki kasutamiseks, laenuleping, rendileping, garantiikiri, tarkvarateenuse osutamise ja arendamise leping.

...