Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

9.21. Reklaamileping

_________________ kuupäev

See leping on sõlmitud _________________ (ettevõtte nimi), edaspidi täitja, _________________ (nimi) isikus, kes tegutseb volikirja alusel, ja  ________________ (ettevõtte nimi), edaspidi tellija, _________________ (nimi) isikus, kes tegutseb volikirja alusel, vahel alljärgnevas:

1. Lepingu objekt ...