Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

9.62. Kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (andmete eemaldamine postitusest/artiklist)

Andmekaitse Inspektsioon

[email protected]

_____Kuupäev______

Kaebus isikuandmete töötlemise rikkumise kohta

IKS § 28 lg 1 järgi, kui andmesubjekt leiab, et isikuandmete töötlemisel rikutakse tema õigusi, on tal õigu...