Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

9.17. Tarbijakaitseametile kaebuse esitamine

Märkus. Tarbijakaitseseaduse § 26 sätestab kaebuse esitamise. Selle järgi esitab tarbija või tema esindaja tarbijakaitseameti kaudu komisjonile kirjaliku kaebuse, kui kaupleja on keeldunud tarbija kaebust lahendamast või tarbija ei ole nõus kaupleja pakutud lahendiga. Kui kaebuse esitab tarbija nimel tarbija esindaja, tuleb lisada ka tarbija esindaja lihtkirjalik volikiri.