Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

9.35. Mittetulundusühingu põhikirja näidis

Märkus. Mittetulundusühingute seaduse (edaspidi MTÜS) § 5 kohaselt võivad mittetulundusühingu (edaspidi MTÜ) asutada vähemalt kaks (2) isikut, kusjuures asutajateks võivad olla füüsilised ja/või juriidilised isikud. Mittetulundusühingu asutamiseks peavad asutajad sõlmima asutamislepingu, mille sõlmimisel kinnitatakse selle lisana mittetulundusühingu põhikiri.

Kui soovite kasutada võimalust ...