Dokumendinäidiste teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad
Tutvustus

9.3. Juhatuse liikme leping

Juhatuse liikme leping

________________ (äriühingu nimi), registrikoodiga ____________ (registrikood), aadressiga ________________________ (aadress) (edaspidi ühing), keda esindab volituse alusel (äriühingut esindava isiku nimi)

ja

________________________ (juhatuse liik...