Dokumendinäidiste teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad
Tutvustus

9.25. Kindlustushüvitise nõude vastus

Märkus. Näidisvastus juhul, kui kindlustus nõuab kindlustushüvitisena väljamakstut summat kolmandalt isikult suuremas ulatuses, kui tegeliku kahju suurus oli. Võlaõigusseaduse § 1043 alusel teisele isikule (kannatanu) õigusvastaselt kahju tekitanud isik (kahju tekitaja) peab kahju hüvitama, kui ta on kahju tekitamises süüdi või vastutab kahju tekitamise eest vastavalt seadusele. Võlaõigusseaduse § 492 lõike 1 ...