Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

9.38. Mittetulundusühingu asutamisleping

Märkus. Mittetulundusühingute seaduse (edaspidi MTÜS) § 5 kohaselt võivad mittetulundusühingu (edaspidi MTÜ) asutada vähemalt kaks (2) isikut, kusjuures asutajad võivad olla füüsilised ja/või juriidilised isikud. Asutajatest saavad mittetulundusühingu liikmed, kes omakorda moodustavad mittetulundusühingu kõrgeima juhtorgani (liikmete üldkoosolek), kus igaühel on hääleõigus.

MTÜ...