Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

9.33. Täitemenetluse algatamise taotlus (ingliskeelsete selgitustega)

Märkus. Täitemenetluse algatamise taotlus selle kohta, kui teile ollakse võlgu ja soovite võlgniku suhtes täitemenetlust algatada. Pidage meeles, et kohtutäituri poole on võimalik pöörduda, kui võlgnik vabatahtlikult ei täida seda, milleks kohus või muu pädev asutus teda kohustab (näiteks ei maksa võlgnik võlga ära). Lisatud ingliskeelsed selgitused.

...