Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

9.53. Kaebus lennuettevõtjale – lennureisist mahajätmine

Märkused

1. Vormi võib kasutada kaebuse esitamiseks lennuettevõtjale või riiklikule täitevasutusele (Eestis on riiklik täitevasutus tarbijakaitseamet).

2. Euroopa Liidus tulenevad reisijaõigused lennureisist mahajätmise korral Euroopa Nõukogu ja Parlamendi määrusest nr 261/2004/EÜ.

3. Lennuettevõtjal võib tekkida vajadus reisija jätta lennureisist maha, kui...