Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

9.9. Kokkulepe ületunnitöö tegemiseks

Tallinnas, ___________________(kuupäev)

____________(tööandja nimi), keda esindab juhatuse liige ____________, edaspidi tööandja, ühelt poolt, ja _________________ (nimi) edaspidi töötaja, teiselt poolt, sõlmisid selle kokkuleppe ületunnitöö tegemiseks alljärgnevatel tingimustel:

1. Töötaja teeb perioodil ____________ kuni ______________ ületunde seoses ___________ (nimetada ...