Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

9.42. Kollektiivleping

1. Lepingu pooled ja lepingu tingimuste kohaldamine

1.1. _________________, aadress: ___________________, keda esindab ____________, edaspidi tööandja.

1.2. ___________________________, keda esindab _____________________, edaspidi töötaja või töötajad.

1.3. Kollektiivlepingu tingimused laienevad ...