Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

9.32. Ainuosaniku otsus

Märkus. Äriseadustiku § 170 kohaselt võtavad osanikud otsuseid vastu koosolekul, nt põhikirja muutmiseks, juhatuse liikme määramiseks, äriühingu lõpetamiseks jmt. ÄS-i § 171 lg 5 alusel osanike koosolek protokollitakse. Kui osaühingul on üks osanik või kui lisaks temale on osanikuks vaid osaühing ise, võib otsuseid vastu võtta, järgimata ÄS-i § 170, § 171 4.–6. lõikes, § 172 ning § 173 lg 6 § 1.–41....