Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

9.7. Raamatupidamisteenuse osutamise leping

See leping on sõlmitud ______________(koht), ____ ______________a.

Lepingu pooled:

______________________________, registrikood ___________________________, asukoht ______________, mida esindab juhatuse liige/volikirja alusel ___________, isikukood ________________ (edaspidi nimetatud teenuse osutaja)