Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

9.40. Mittetulundusühingu põhikirja näidis (kui soovite olla kantud tulumaksusoodustusega MTÜde jt nimekirja)

Märkus.  Näidis sobib kasutamiseks, kui soovitakse võimalust olla kantud tulumaksu­soodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja (edaspidi ka nimekiri). Tulumaksuseaduse § 11 toodud ning rahandusministri määruses nr 53 tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja koostamise kord, nimekirja koostamiseks esitatavate dokumentide l...