Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

9.14. Avaldus registriosakonnale

Harju Maakohtu registriosakond*

Pärnu mnt 142, Tallinn 11317

*või muu maakohtu registriosakond

vastavalt tööpiirkonnale

Avaldus

Palun muuta (ettevõtte nimi) registriandmeid ...