Dokumendinäidiste teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad
Tutvustus

9.10. Koolituskulude hüvitamise kokkulepe

Lisa ___________ (dokumendi nimetus ja nr) töölepingule

____________(tööandja nimi), keda esindab juhatuse liige ____________, edaspidi tööandja, ühelt poolt, ja _________________ (nimi) edaspidi töötaja, teiselt poolt, sõlmisid koolituskulude hüvitamise kokkuleppe alljärgnevatel tingimustel:

1. Lepingu objektiks on töötaja õpingute finantsee...