Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

9.8. Hüvitistaotlus

Sotsiaalministri 29. jaanuari 2004. a määruse nr 10 „Kuriteoohvritele makstava riikliku hüvitise taotlemise vorm ja vajalike dokumentide loetelu” lisa 1

Hüvitistaotlus nr ___

1. Hüvitise taotleja

Taotleja on   [  ]  ohver   [  ] ülalpeet...