Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

9.47. Hankes osalemise avaldus

Märkus. Hankija võib olla riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 10 järgi riik, riigiasutus, kohaliku omavalitsuse üksus, muu avaõiguslik juriidiline isik või avaõigusliku juriidilise isiku asutus või sihtasutus, mittetulundusühing, mille asutajad või liikmed on eelnimetatud isikud. Teised hankijad RHS-i mõttes on loetletud § 10 lg-tes 2 ja 3. Riigihanget võib konsolideerida, st RHS-i § 13 lg 1 järgi...