Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

9.20. Konfidentsiaalsusleping (töölepingu lisa)

Lisa _______________ (kuupäev) sõlmitud töölepingule ___________________ (ettevõtte nimi) ja ___________________ (töötaja nimi) vahel.

Nimetatud lisa täiendab töölepingu punkti nr ___ (   ) – konfidentsiaalsuskohustus või saladuse hoidmise kohustus.

1. Kokkuleppe taust ja eesmärk

1.1. Töötaja ja tööand...