Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

9.22. Nõudekiri (saamata jäänud töötasu väljanõudmiseks)

Märkus. Töölepinguga teeb üks isik teisele isikule tööd ja teine isik kohustub temale kokkulepitud tasu maksma. Siin on kohtuväline nõudekiri juhuks, kui tööandja jätab töötasu tasumata ja ei soovita kohe pöörduda vaidlusi lahendava organi poole.

Nimi ja aadress, kellele avaldus saadetakse

OÜ Y _...