Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

9.50. Kaebus lennuettevõtjale – lennu hilinemine

 

Märkused

1. Vormi võib kasutada kaebuse esitamiseks lennuettevõtjale või riiklikule täitevasutusele (Eestis on riiklik täitevasutus tarbijakaitseamet).

2. Euroopa Liidus tulenevad reisijaõigused lennu hilinemise korral Euroopa Nõukogu ja Parlamendi määrusest nr 261/2004/EÜ.