Dokumendinäidiste teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad
Tutvustus

9.13. Varalise vastutuse kokkulepe

____________(tööandja nimi), keda esindab juhatuse liige ____________ (edaspidi tööandja) ühelt poolt, ja _________________ (nimi) (edaspidi töötaja) teiselt poolt, sõlmisid varalise vastutuse kokkuleppe alljärgnevatel tingimustel:

1. Töötaja võtab _________________ ametikohal töötades endale varalise vastutuse talle tööülesannete täitmiseks usaldatud vara, milleks on ______________, säilimise eest ni...