Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

9.36. Justiitsministri määrus võrdluseks osaühingu põhikirja juurde

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määrus nr 59

„Kohtule dokumentide esitamise kord”

Lisa 15

(justiitsministri 26.03.2014 a määruse nr 11 sõnastuses)

PÕHIKIRI