Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

9.60. Kodune testament

TESTAMENT

                                                                                                                                                                                                             [pp.kk.aaaa]

/Kui testamendile ei ole märgitud testamendi tegemise kuupäeva ja aastat, on testament tühine. Samuti kui omakäelise testamendi tegemisest on möödunud kuus kuud ning testamendi tegija ehk testaator sel ajal veel elab, kaotab testament kehtivuse. Sellisel juhul tuleb teha uus testament.

NB! Kui testamendile kirjutab alla üksnes testamendi tegija, peab testament olema täies mahus testamendi tegija poolt käsitsi kirjutatud. Kui testament koostatakse arvutis ja prinditakse, siis see pole omakäeline testament./

Mina, [testaatori nimi ja isikukood], olles koostanud käesoleva testamendi ilma kõrvaliste isikute mõjutuseta ja vabal tahtel, teen enda surma puhuks järgmised korraldused:

  1. /…/
  2. /…/

/Siia lisada testamendi sisu. Sealjuures tasub olla nii isikute kui ka esemete nimetamisel võimalikult täpne, et testamendi tõlgendamisel saaks lähtuda testaatori tegelikust tahtest ning ei tekiks kahtlust. Kui testaator on testamendis teinud korralduse isiku kasuks, keda ta on kirjeldanud mitme isiku kohta käival viisil, ning ei ole selge, keda on silmas peetud, eeldatakse, et korraldus on tehtud kõigi nende isikute kasuks võrdsetes osades./

Näide:

Mina, Heli Kopter, isikukood 123456789, olles koostanud käesoleva testamendi ilma kõrvaliste isikute mõjutuseta ja vabal tahtel, teen enda surma puhuks järgmised korraldused:

  1. Ma pärandan Mari Maasikale (isikukood 123123123) enda korteri, mis asub aadressil Vabaduse väljak 7-100, Tallinn.
  2. Ma pärandan Ants Juurikale (isikukood 456456456) kõik enda Bitcoinid. Bitcoinide kättesaamise juhised on kirjas minu magamistoa öökapi sahtlis oleval välisel kõvakettal. Kõvaketta parool on Antsu esimese koera nimi.
  3. Kogu enda ülejäänud vara, mida pole nimetatud eelmistes punktides, pärandan ma võrdsetes osades Mari Maasikale (isikukood 123123123) ja Ants Juurikale (isikukood 456456456).

[Testaatori nimi]

/Allkirjastada testaatori poolt käsitsi. Kui testamenti ei saa pidada omakäeliseks, on testament tühine./

Kui testamendi allakirjutamise juures on tunnistajad, siis lisada ka järgmine tekst:

/Testaator võib teha koduse testamendi, millele ta kirjutab alla vähemalt kahe teovõimelise (vähemalt 18-aastase ja vaimselt terve) tunnistaja juuresolekul ning milles märgib ära testamendi tegemise kuupäeva ja aasta. Tunnistajad peavad olema testamendi allakirjutamise juures üheaegselt.

Testaator peab tunnistajatele teatama, et nad on kutsutud tunnistajateks testamendi tegemise juurde ning et testament sisaldab tema viimset tahet. Tunnistajatele ei pea avaldama testamendi sisu. Kohe peale testaatorit kirjutavad testamendile alla ka tunnistajad, kinnitades, et testaator kirjutas konkreetsel kuupäeval iseseisvalt testamendile alla ning nende arusaamise kohaselt on ta teo- ja otsusevõimeline.

Tunnistajaks ei saa olla isik, kelle enda või kelle sugulase (üleneja või alaneja sugulase, venna või õe või nende alaneja sugulase), abikaasa või viimase sugulase (üleneja või alaneja) kasuks testament tehakse. Vastasel juhul on testament tühine./

Kinnitan, et [testaatori nimi] on kirjutanud käesolevale testamendile alla [pp.kk.aaaa] ning minu arusaamise kohaselt on [testaatori nimi] teo- ja otsusevõimeline.

/Allkirjastada mõlema tunnistaja poolt käsitsi/