Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

6. Logistika ja eksport

Millele pöörata veoprotsessis tähelepanu?

Kaupade transporditeenuse eesmärk on eelkõige kaupade vedu lähtekohast sihtkohta, see peab toimuma õigeaegselt, kahjustuste ja puudujääkideta. Kahjuks see alati nii ei ole ning kaubad kahjustuvad, kaovad nii osaliselt kui ka terve saadetisena ja/või jäävad hiljaks. Selliseid ebameeldivusi ei põhjusta üldjuhul kellegi tahtlik tegevus, küll aga möödarääkimised kliendi ja vedaja/ekspedeerija vahel, infovaegus, vedaja/ekspedee...