Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

9.39. Mittetulundusühingu liikmete nimekiri

Märkus. Mittetulundusühingute seaduse (edaspidi MTÜS) kohaselt võib mittetulundusühingu liikmeks olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab mittetulundusühingu (edaspidi MTÜ) põhikirja nõuetele. Sama seaduse järgi on liikmete minimaalne arv kaks (2), kui põhikirjaga ei ole ette nähtud suuremat liikmete arvu. Mittetulundusühingu juhatusel on kohustus pidada arvestust liikmete üle. Registripidajal (MTÜS...