Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

9.26. Leppetrahvi näidis

Märkus. Avaldame näidisvastuse leppetrahvi/käsitlustasu mitterakendamise kohta.

Tihtipeale sisaldub telekommunikatsiooniettevõtetega (EMT AS, Elisa Eesti AS jne) sõlmitud lepingutes klausel, mille kohaselt on telekommunikatsiooniettevõttel õigus rakendada käsitlustasu. Siiski ei saa igal juhul nõuda leppetrahvi tasumist.

Leppetrahvi mõiste sisaldub võl...