Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

8.49. Varanimekiri

Märkus. Varanimekiri on võlgniku ja temaga koos elavate perekonnaliikmete vara ning kõigi sissetulekute nimekiri kohtule võla ümberkujundamise avalduse esitamise seisuga. Muu hulgas tuleb märkida iga varaeseme eeldatav väärtus ning eraldi oma osalus ühisomandis ja kaasomandis või õiguste ühisuses. Selle nimekirja esitamise eesmärk on objektiivse pildi loomine võlgniku varalisest seisundist.