Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

8.48. Võlgade ümberkujundamise avaldus

Märkus. Võlgade ümberkujundamise menetluse eesmärk on võimaldada makseraskustes füüsilisele isikule ehk võlgnikule tema võlad ümber kujundada, et ületada makseraskusi ja vältida pankrotimenetlust. Seejuures arvestatakse nii võlgniku kui ka tema võlausaldajate õigustatud huve. Võlgnik loetakse makseraskustes olevaks, kui ta ei suuda või tõenäoliselt ei suuda täita oma kohustusi nende sissenõutavak...