Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

8.50. Võlanimekiri

Märkus. Võlanimekiri on võlgniku rahaliste kohustuste nimekiri kohtule võlgade ümberkujundamise avalduse esitamise seisuga, milles märgitakse kõigi võlausaldajate nimed, kontaktandmed ning põhinõude ja kõrvalnõuete eeldatavad suurused ja tagatised. Eraldi tuleb tuua välja jooksvad kulutused, näiteks eluasemekulud, ülalpidamiskohustused jms, samuti solidaarkohustused. Ettevõtja peab ...