Dokumendinäidiste teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad
Tutvustus

8.14. Taotlus menetlusosalise vande all ülekuulamiseks

Lp kohtunik

________________________________

kohtu nimi, kuhu taotlus esitatakse,

nt Tartu Maakohus

Tartu kohtumaja

<...