Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

8.37. Euroopa Liidu maksekäsu vaidlustamine

Euroopa maksekäsu vaidlustamine

Vorm F

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 1896/2006
(millega luuakse Euroopa maksekäsumenetlus) artikli 16 lõige 1

...