Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

8.52. Kaebus kohtutäituri otsuse kohta

Märkus. Täitemenetluse osaline võib kohtutäituri otsuse või tegevuse kohta täitedokumendi täitmisel või täitetoimingu tegemisest keeldumisel esitada kohtutäiturile kaebuse kümne päeva jooksul alates päevast, kui kaebuse esitaja sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest, kui täitemenetluse seadustikus ei ole sätestatud teisiti. Kaebuse kohtu­täituri tegevuse kohta vaatab k...