Dokumendinäidiste teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad
Tutvustus

8.21. Kostja vastus töövõtulepingu rikkumise nõudele

Kostja vastus töövõtulepingu rikkumise nõudele

(„Kostja vastus töövõtulepingu rikkumise nõudele” – ei ole dokumendinäidise pealkiri)

_____________________________________________________________

Kohtu nimi, kuhu avaldus esitatakse (üldjuhul kostj...