Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

8.21. Kostja vastus töövõtulepingu rikkumise nõudele

Kostja vastus töövõtulepingu rikkumise nõudele

(„Kostja vastus töövõtulepingu rikkumise nõudele” – ei ole dokumendinäidise pealkiri)

_____________________________________________________________

Kohtu nimi, kuhu avaldus esitatakse (üldjuhul kostj...