Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

8.43. Kokkulepe võlgnevuse tasumiseks täitemenetluses

Märkus. Näidiskokkulepe, milles võlgnik tunnistab oma võlga ning sissenõudja annab ­võlgnevuse tasumiseks sisuliselt uue tähtaja (maksegraafikuga tasumise võimaluse).

Vabatahtliku täitmise tähtaja jooksul annab kohtutäitur veel kord võimaluse täita nõuet vabatahtlikult. Vabatahtliku täitmise tähtaeg on oluline, kuna täitedokumendi täitmise puhul enne täitedokumendi vabatahtliku...