Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

8.25. Volikiri kohtumenetluses

Tallinnas

__ ____ 2017. a

__________________ (esindatav äriühing), registrikood ____________, asukohaga __________, mida esindab juhatuse liige _________, volitab _________ (esindaja äriühing), registrikood _______ töötajat __________ (töötaja nimi), isikut tõendava dokumendi nimetus ja number _______ esindama _______...