Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

8.19. Nõudeavaldus pankrotimenetluses

Märkus. Pankrotiseaduse (edaspidi PankrS) § 94 lg 1 kohaselt nõudest teatamiseks tuleb esitada haldurile kirjalik avaldus (nõudeavaldus). Võlausaldaja peab esitama nõudeavalduse pankrotimenetluses pankrotihaldurile 2 kuu jooksul pankrotiteate avaldamisest Ametlikes Teadaannetes. Kui pankrotiteade avaldatakse väljaandes Ametlikud Teadaanded mitu korda, algab tähtaeg esimese teate ava...