Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

8.36. Euroopa Liidu maksekäsu vormi täitmise juhend

Oluline teave

See vorm tuleb täita keeles, mida asja menetlev kohus aktsepteerib, või ühes keeltest, mida asja menetlev kohus aktsepteerib. See vorm on kättesaadav kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes; see võib aidata vormi täitmisel nõutavas keeles.

Kui kostja vaidlustab nõude, jätkatakse menetlust pädevas kohtus tavalise tsiviilkohtum...