Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

8.46. Seisukoht määruskaebusele

Märkus. Näidis juhuks, kui maksekäsule on esitatud määruskaebus ning tuleb anda oma seisukoht sellele määruskaebusele. Järgnevalt on toodud tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 489¹, mis sätestab määruskaebuse esitamise maksekäsu peale.

(1) Maksekäsu peale võib võlgnik esitada 15 päeva jooksul, maksekäsu välismaal kättetoimetamise korral 30 päeva j...