Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

8.45. Teade avaldaja esindaja andmete muutumisest

Märkus. Näidist saate kasutada siis, kui avaldaja esindaja andmed muutuvad. Kui esindaja andmetes tehakse ükskõik milline muudatus, tuleb kohtule kohe sellest teada anda.

Järgnevalt on toodud tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 226 sätted.

(1) Kohus kontrollib esindaja esindusõiguse olemasolu ning ei luba selle puudumisel isikul esindajana menetluses osa...