Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

8.29. Täitmisavaldus

Märkus. Täitemenetluse seadustiku § 23 lg 1 alusel teeb kohtutäitur täitemenetluse sissenõudja avalduse (edaspidi: täitmisavaldus) ja täitedokumendi alusel. Kohtutäituri poole on võimalik pöörduda, kui võlgnik ei täida vabatahtlikult seda, milleks kohus või muu pädev asutus on teda kohustanud. Näiteks ei maksa võlgnik Teile võlga ära, ei vabasta ruume, ei eemalda ebaseaduslikku tõkkepuud, ei avalda vabandus...