Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

8.54. Taotlus riigi õigusabi saamiseks

Taotlus riigi õigusabi saamiseks

Märkus. Vähekindlustatud isikutele õigusabi tagamist korraldab Eesti Vabariik riigi õigusabi seadusega sätestatud korras. Selleks, et inimese õigused ei jääks majanduslike piirangute tõttu kaitseta, on seadusega kehtestatud võimalus saada õigusabi riigi kulul. Riigi õigusabi seadus näe...